Kjennetegn

En av våre vanligste dagsommerfugler. Vingeoversiden er varmt oransje. Fremkanten av vingene har markerte svarte og gule flekker med en hvit flekk ytterst. Ytterkantene er brun med et svart bånd med blå pletter. Midt på framvingen er det to runde svarte flekker, og nær bakkanten én stor svart flekk med en gul flekk utenfor. Bakvingens rotfelt er mørkt brunt med gyllen behåring. Larven er svart med punktert dobbel gul rygglinje og sidelinjer, føttene er grønne og har svarte rygg- og sidetorner.

Størrelse

Vingespenn 40-52 mm.

Levested

Overvintrer som voksen og flyr i mai-juni og igjen i juli-september. Larven lever på brennesle og humle. Utbredt over hele Norge, også i fjellet.

Forvekslingsarter

Seljesommerfugl (den er større og mindre kontrastrik og har to svarte flekker langs bakkanten av framvingen).

Registrer art