Kjennetegn

En av to øgler i Norge. Ryggen er grågrønn til rødbrun med mørke flekker hos hannen og hvitaktige flekker hos hunnen. Har armer og bein. Kroppen har skjell.

Størrelse

12-18 cm, halen utgjør halvparten av kroppslengden.

Levested

Utbredt over hele landet, både i lavlandet og opp til snaufjellet, men er mest tallrik i Sør-Norge. Lever i åpne skoger, i lyngmark på fjellet, på myrer og andre soleksponert steder, helst i nærheten av vann. Spiser insekter, edderkopper, meitemark og snegler. Går i vinterdvale i september.

Forvekslingsarter

Stålorm (også en øgle, men den har ikke bein og armer, og ser derfor ut som en slange).

Registrer art