Kjennetegn

Østers (også kalt flatøsters) har et karakteristisk utseende. Overflaten av skjellet er veldig uregelmessig og ruglete. Det nederste skallet er dypere, mens det øverste skallet er flatt og ser ut som et lokk. Vanligvis er skjellet rundt, og fargen er først gråhvit og blir mørkere med alderen.

Størrelse

Opptil 15 cm lange, avhengig av at det er høy temperatur.

Levested

Utbredt langs kysten fra Sverige til Trondheim ned til et par meters dyp. Levested avhenger av temperatur, og de finnes oftere inne i varmere poller. Ved stigende temperatur i havet vil de kunne vokse stadig lenger nord.

Forvekslingsarter

Stillehavsøsters (denne er mer avlang, dypere, har kraftige bølger på selve skjellet og langs kanten, og kan bli langt større).

Registrer art