Kjennetegn

Piggkorstroll er den største sjøstjernearter i Norge, men har en relativt liten midtkropp (sentralskive) sammenlignet med størrelsen på de fem armene. Armene har kraftige pigger i tre adskilte rekker med to rader langs siden av armene og en rad i midten. Piggene er hvite med lilla tupper. Fargen varierer, men er ofte lysegrå.

Størrelse

40 cm i diameter, men noen individer kan bli opp til 80 cm.

Levested

Lever langs hele norskekysten, fra strandsonen og ned til et par hundre meter dyp. Trives både på hardbunn og bløtbunn, men de største individene finnes oftest på bløtbunn på grunn av større tilgang på muslinger.

Forvekslingsarter

Korstroll (er ofte mindre og har armene har bare en tydelig rad med pigger)

Registrer art