Kjennetegn

 Piggsolstjerne (Crossaster papposus) ligner på en mangearmet sol. Den er stor og mørkerød, dekket av mange slanke pigger på oversiden. Kan ha 8-14 armer, men 11-13 armer er vanligst.

Størrelse

Inntil 70 cm i diameter.

Levested

Piggsolstjerne lever langs hele norskekysten på hardbunn. Gjerne langs bergvegger på 10-40 meters dyp. Individer er funnet helt ned til 1200 meters dyp.

Slik lever den

 Piggsolstjerne spiser som oftest andre arter innenfor rekken pigghuder, som korstroll (Asteria rubens) og sjøpølser. De kan også spise sjøroser og muslinger. Når det kommer til formering, er sjøstjernene enten hann eller hunn. De gyter spermier og egg ut i havet som fører til dannelse av larver. Når larven er ferdig utviklet vil den feste seg til bunnen og gjennomgå en forvandling til en umoden piggsolstjerne. De kan bevege seg raskt til en sjøstjerne å være, opp til 70 cm/minutt. 

Forvekslingsarter

Slangestjerner (samlebetegnelse) kan skilles ved at de er nesten todimensjonale og flattrykte sammenlignet med den kraftige og tredimensjonale oppbygningen til sjøstjerner.

Registrer art