Kjennetegn

Karakteristisk med ryggen dekket av kraftige, mørkebrune pigger. Kroppen er gråbrun. Hodet er spisst med mørk snute og små svarte øyne.

Størrelse

20-30 cm lang.

Levested

Finnes naturlig i skog, men lever også i bebygde områder, spesielt parker og villahager. Spiser insekter, meitemark, snegler, fugleunger, mus, frosk og slanger. Går i vinterdvale og våkner i april-mai. Forekommer langs kysten, fra Oslofjorden til sørlige deler av Nordland.

Forvekslingsarter

Ingen.

Registrer art