Kjennetegn

Reinrosa er en plante som kan danne matter og dekke store områder i fjellet. Blomstene er store og fløtehvite, oftest med 8 kronblader. Bladene er små, tykke og læraktige, hårdekte på undersiden og glinsende grønne på oversiden, og har form som kan likne på et eikeblad (men mye mindre!). Når blomstringa er ferdig blir blomsten full av små nøtter. I hver nøtt er det festet en lang silkeaktig tråd (griffelen) som lett lar seg fange av vinden og tar med seg nøtta. Med mange slike hår ser hele planta ut som et bustete hode om høsten.

Størrelse

Blomstene er omlag 3 cm i tverrmål, hele planta er 4 – 8 cm høy.

Levested

Reinrosa vokser på heier på fjellet og lysåpne, karrige steder. Den kan vokse tørt, men trenger kalkrik eller basisk jord.

Forvekslingsarter

Issoleie - har også har hvite store blomster, men denne har dypt flikete blader og fem til seks kronblad.

Registrer art