Kjennetegn

Matsopp. Hatt først nesten rund, senere hvelvet, lys oker til halmfarget, med et lyst «rimlag» på hatten. Skivene er tette, sagtannet, først lyse, senere kanelbrune. Sporepulver brunt. Stilk lys med tydelig ring som løsner lett. Pass på at du ser ringen!

Størrelse

Hatt 5-12 cm bred. Stilk 5-13 cm høy og 1-2 cm tykk.

Levested

Utbredt i hele landet. Vokser i løv- og barskog, sommer og høst.

Forvekslingsarter

Uspiselige slørsopper. Har et slør (fine tråder) mellom hattkant og stilk, sitter ofte igjen som slørrester på stilken.

Registrer art