Kjennetegn

Giftig sopp. Hatten er rød til oransjerød med hvite flekker som er restene etter det ytre hylsteret, formen er først halvkuleformet, senere hvelvet og avflatet. Skivene er frie (rekker ikke inntil stilken), tette og hvite. Sporepulver hvitt. Stilken er hvit og øverst har den en hengende hvit ring og nederst en kraftig knoll som har kranser av små skjell.

Størrelse

Hatt 8- 20 cm bred. Stilk 10-20 cm høy og 1,5-3 cm tykk.

Levested

Utbredt i hele landet. I løv- og barskog, sommer og høst.

Forvekslingsarter

Brun fluesopp (hatt brun eller gulbrun. Også giftig).

Registrer art