Kjennetegn

Ikke spiselig, treboende sopp. Fruktlegemet er trehardt, konsollignende til hovformet. Oversiden er gråsvart med en kant som er hvit og innenfor en rødgul sone. Porelaget på undersiden er gulhvitt og har en syrlig lukt. Sitter ofte dråper på undersiden. Lakklaget på oversiden bobler ved bruk av ild.

Størrelse

Fruktlegeme 10-40 cm brede og 4-10 cm tykke.

Levested

Vokser på stubber og stokker av særlig gran, også løvtrær for eksempel bjørk. Lever i flere år. Utbredt nord til Bodø og i Sør-Varanger, ellers spredt i nordre Nordland, Troms og øvrige Finnmark.

Forvekslingsarter

Knuskkjuke, har ingen rødgul kant nær kanten og vokser hovedsakelig på bjørk.

Registrer art