Kjennetegn

Har lange, spisse vinger og dypt kløftet hale med trådsmale, lange halefjær. Fjærdraktens overside er blåglinsende svart og undersiden hvit eller beigehvit. Bryst er mørkt. Voksne fugler har mørkerødt ansikt.

Størrelse

14 cm. Spurvestor.

Levested

Hekker i skogtrakter i hele landet, men noe fåtallig i nordlige landsdelen. Holder seg for det meste nede på bakken. Spiser insekter, meitemark og br. Kan synge året rundt (knirkende lyd, høres ut som isopor som gnis mot et vindu). Trekker i september-oktober til Mellom-Europa og Middelhavslandene.

Forvekslingsarter

Ingen, så lenge den røde strupen blir sett.

Registrer art