Kjennetegn

Blåbærlyng dekker store områder med sin tette, mattedannende vokseform. De yngste skuddene av lyngen har grønne kantete grener, som med tiden blir brune og forvedete. Bladene er ovale, tynne og gjennomskinnelige, med tannete kant. Om våren kommer det rødlige til grønnhvite krukkeformede blomster, som om høsten blir til saftige blåsvarte bær med fiolett fruktkjøtt.

Størrelse

25 – 50 cm høy.

Levested

På myrer og heier og i åpen barskog, vanlig i hele Norge.

Forvekslingsarter

Den sjeldne busken klåved har også tettsittende, skjellforma blader og rosa blomster i tette aks. Den er mye høyere (gjerne meterhøy) og vokser som regel på elvegrus og flommark ved elver.

Registrer art