Kjennetegn

Sandreke (Crangon crangon) ser ut som en reke som er flattrykt ovenifra. De har én kort torn i panna som strekker seg ut halve øyenlengden. De har også én torn midt på ryggskjoldet og én torn på hver side av ryggskjoldet.

Størrelse

Vanligvis 50-70 mm, men kan bli 90 mm.

Levested

Sandreke lever langs hele norskekysten. Vanligvis de øverste 10 meterene, men er blitt funnet ned til 150 meters dyp.  Finnes også i brakkvann.

Slik lever den

 Som navnet tilsier liker denne reka seg i sanden. Den ligger nede i sanden slik at bare øynene stikker opp. De spiser alger små krepsdyr og børsteormer. Innimellom kan de også ta nyklekkede fisker og andre reker. De bruker lukt til å finne frem til byttedyret og jakter om natten. Selv blir den også jaktet på av fisk som torsk og hvitting. Eggleggingen skjer to ganger i løpet av et år. Når de legger egg vil larvene flyte i vannet før de går ned på bunnen som små, umodne sandreker. 

Registrer art