Kjennetegn

Matsopp. Hatt hvelvet til flat, gulbrun, tørr, med små rødbrune skjell. Rør på undersiden små, gulbrunt til olivenbrunt og farges blågrønne ved trykk, sporepulver blekgult. Stilk tørr, glatt og gulbrun.

Størrelse

Hatt 5-15 cm bred. Stilk 5-10 cm høy og 1,5 cm tykk.

Levested

Vokser under furu, sommer og høst. Utbredt i hele landet.

Forvekslingsarter

Seig kusopp (kan bøyes uten å brekke).

Registrer art