Kjennetegn

Sangsvane er en av to svanearter i Norge. Ensfarget hvit fjærdrakt, og et oransje nebb med svart spiss. Ungene er lys gråbrune og har ikke sterk gulfarge på nebbet.

Størrelse

1,4-1,6 m lang og vingespenn på 2,2-2,4 m. Veier mellom 9-10 kg.

Levested

Hekker langt fra mennesker i øde myr- og sumpområder, ved innsjøer på fjellet eller nær skog, hovedsakelig i Troms og Finnmark. Kan hekke i hele Norge ned til tidligere Østfold. Beiter på vannplanter i ferskvann og langs kysten. På land nærmer de seg på spillkorn eller rester fra høstede åkre med potet og gulrot. Overvintrer fra Troms og sørover.

Forvekslingsarter

Knoppsvane har en svart klump på nebbet, S-formet hals.

Registrer art