Kjennetegn

Sildemåka er en av våre største måkefugler. Ryggen er mørkgrå med svarte vingespisser. Beina er gule og nebbet er gult med rød flekk. I vinterdrakten har voksenfugler brune streker på det hvite hode.

Størrelse

Større enn en kråke. Omtrent 52-64 cm lang og vingespenn på 117-134 cm. Veier opptil 1 kg.

Levested

Hekker langs hele norskekysten i skjærgården, men også på bygninger. Mest tallrik i Agder fylke, jevnt spredt oppover til Nordland fylke og mindre tallrik i de nordligste områdene. Nærer seg primært på stimfisk som sei og sild, men kan ta virvelløse dyr, matavfall og små pattedyr eller fugler. Noen overvintrer i Norge. De fleste trekker i august-oktober til De britiske øyer, Nederland og Nordvest-Afrika.

Forvekslingsarter

Gråmåke (lysegrå overside, rosa bein). Svartbak (grårosa bein).

Registrer art