Kjennetegn

Svært karakteristisk. Fjærdrakt svart og hvit med svært lang grønnglinsende stjert. Vingespissene har hvite felt.

Størrelse

40-51 cm (stjert utgjør halvparten av totallengden). Kråkestor.

Levested

Vanlig hekkefugl over hele landet, ved og i bebyggelse, også i skogområder. Altetende.

Forvekslingsarter

Ingen.

Registrer art