Kjennetegn

Matsopp. Hatt kjøttfull, hvelvet til flat, grålig med lilla tone, dekket av slimlag som kan trekkes av. Skivene er nedløpende, hvite til gråhvite, senere gråsvarte. Sporepulver svart. Stilk dekket av slimlag (må fjernes når den skal brukes), lys med karakteristisk sitrongul basis.

Størrelse

Hatt 5-10 cm bred. Stilk 5-10 cm høy og 1-2 cm tykk.

Levested

Vokser med gran, sommer og høst. Utbredt i hele landet, unntatt Øst-Finnmark.

Forvekslingsarter

Lerkesleipsopp (vokser med lerk).

Registrer art