Kjennetegn

En av to salamandre i Norge. Kroppen er langstrakt og huden føles glatt om den er fuktig. Den har fire fingre og fem tær. Ryggen er ofte mørk brun, men også olivenbrun til gyllen gul. Buken er rødoransje og har mørke runde flekker hos hannen og flere mindre prikker hos hunnen. Kjønnsmoden hann utvikler om våren en bølget sammenhengende rygg/hanekam og har et mørkt oppsvulmet kloakkparti. Hunnen har et ovalt formet kloakk som er lysere. Salamanderlarver har ytre tråd/fjærformede gjeller.

Størrelse

7-10 cm lang.

Levested

Tilpasset et liv både på land og i vann, men parringen og eggleggingen skjer i vann om våren (april-mai). Sensommeren har de fleste voksne forlatt dammen, mens larvene utvikler seg i vannet frem til tidlig høst. Før vinteren må salamanderne finne seg et frostfritt overvintringsplass like ved dammen. Der ligger den i vintersøvn fram til neste vår. Utbredt på Sør- og Østlandet, samt i Trøndelag og kjent fra sør i Nordland, sjelden å finne på Vestlandet. Spiser insekter, meitemark og andre småkryp.

Forvekslingsarter

Storsalamander (større 11-17 cm, ryggen helt svart og buken safrangul med svarte flekker, huden er ru eller knudrete, kjønnsmoden hann har sagtannet rygg og haleham som er avbrutt ved halerota) og Nordfirfisle (samme kroppsform, men er kledd med skjell, fem fingre og fem tær med klør, rask på land).

Registrer art