Kjennetegn

Matsopp. Hatt først hvelvet med butt pukkel, senere utbredt med nedtrykt midtparti og innbøyd kant, tørr og gråsvart til brunsvart ofte med striper. Skiver tykke, fjernstilte og langt nedløpende, hvite til grå og i blant med en blå tone. Sporepulver hvitt. Stilk brungrå.

Størrelse

Hatt 6-12 cm høy. Stilk 5-10 høy og 1-2 cm tykk.

Levested

I moserik granskog, høst. Utbredt i store deler av landet.

Forvekslingsarter

Olivenbrun vokssopp (hatt og stilk slimete).

Registrer art