Kjennetegn

Dødelig giftig sopp. Hatt først kjegleformet som ung, senere hvelvet med spiss pukkel, fargen er oransje til rødbrun. Ikke hygrofan (fargen endres ikke av fuktighet). Skivene er litt fjernt fra hverandre og oransje, rustbrune til kanelbrune. Sporepulveret er brunt. Stilken er rødbrun med okergule belter og litt fortykket basis.

Størrelse

Hatt 3-8 cm bred. Stilk 5-12 cm høy og 1-1,5 cm tykk.

Levested

Vokser i barskog, gjerne i fuktig, moserik blåbærgranskog. Utbredt i Sør-Norge og Trøndelag, også i plantet barskog langs kysten nord til Salten.

Forvekslingsarter

Oransjeslørsopp (endrer farge: lys som tørr-blir mørk oransje/brun i fuktig tilstand) og butt giftslørsopp (mangler spiss på hatten, ikke markerte felter på stilken, vokser i løvskog, dødelig giftig)

Registrer art