Kjennetegn

Karakteristisk fugl. Svart med gulhvite prikker i drakten, fjær metallglinsende i grønt og fiolett, halen er kort, nebbet gult, ganske langt og spisst. Bein er rødaktige. Om vinteren er fjærdrakten full av hvite prikker og nebb mørkt. Ungfugler er gråbrune med lys strupe. Går på bakken med rykkende bevegelser. Samles i flokker.

Størrelse

19-22 cm. Trostestor.

Levested

Utbredt i det meste av landet. Tallrik i jordbruksområder, i hager, løvskog. Spiser småkryp. Trekker sørover i juli-oktober til nordsjølandene.

Forvekslingsarter

Svarttrost (er kullsvart, hoppende gange).

Registrer art