Kjennetegn

Stillehavsøsters har et veldig grovt og bølget skjell som er mer avlangt og mye større enn østers. Underskallet er størst og dypt og har en grovt bølget ytterkant. Overskallet er nesten flatt og sitter på innsiden. Formen på skjellet gjør at det kan bli skarpt og er lett å skjære seg på når man bader. I tillegg kan tette bestander endre hele bunnmiljøet og utkonkurrere andre arter.

Størrelse

Opptil 40 cm

Levested

Er en fremmed art som trives i mer temperert vann, opprinnelig fra Japan og Korea, men har blitt spredt på grunn av oppdrett og varmere temperatur i havet. Dermed nå utbredt i Oslofjorden og på Sørlandet. Stillehavsøsters har også bredt seg nordover til Møre-kysten. Den fester seg til tilgjengelig hardbunn i beskyttede områder. Finnes på noen få meters dyp.

Forvekslingsarter

Østers (er mer runde og flate, mens stillehavsøsters er betydelig større, mer avlange og har kraftig bølget struktur på begge skallene).

Registrer art