Kjennetegn

Stor og kraftig and. Bein oransje. Hunnens drakt er brunflekket, nebb oransje med svarte flekker, blå vingeside.
Hannen er lett å gjenkjenne i parringstiden da han har metallskinnende grønt hode med hvit halsring, bryst i lillatone og nebb gult. På sommeren ser han nesten ut som hunnen, men kan skilles ut at han fortsatt har gult nebb.

Størrelse

50-65 cm lang. På størrelse med en kråke.

Levested

Hekker over hele landet, unntatt fjelltraktene. Parker og ved vann i byen, næringsrike sjøer, ved kysten.

Forvekslingsarter

Alle hunnfargete gressender er veldig like, men spesielt snadderand, stjertand, skjeand og krikkand har veldig like fjærdrakter som stokkanda.

Registrer art