Kjennetegn

Hatt hvelvet til utbredt, klebrig, brunlilla, ofte slørrester i kanten. Skivene er tilvokste til noe nedløpende, først grålige, senere gråsvarte. Sporepulver svartfiolett. Stilk hvit, ovenfor ringen glatt, nedenfor finskjellet.

Størrelse

Hatt 5-15 cm. Stilk 5-15 cm høy og 1-2 cm tykk.

Levested

Vokser på ved i barskog, høsten. Utbredt i hele landet.

Forvekslingsarter

Sjampinjonger (men disse har frie skiver).

Registrer art