Kjennetegn

Storstrandsnegl er den vanligste strandsneglen langs norskekysten. Skallet er kraftig og nederste del av skallet utgjør nesten 80% av den totale høyden av skallet. Fargen på skallet varierer, ofte fra svart eller mørk grå-brun, men kan også være rød, oransje, eller hvit. Tentaklene på hodet har tverrstilte sorte striper.

Størrelse

Opptil 4 cm høy. Er den største av strandsneglene.

Levested

Storstrandsnegl lever i strandsonen langs hele kysten, oftest på hardbunn. I områder med mye bølger lever den høyere opp i fjæra.

Forvekslingsarter

Steinstrandsnegl (er mindre, og hos denne møter ytterleppen (“buen”) huset i en rett vinkel. Lever grunnere enn Storsteinsnegl)

Registrer art