Kjennetegn

Vår vanligste vadefugl. Langt spisst og mørkt nebb, korte bein, brungrå overside og hvit underside.

Størrelse

Veier mellom 40-80 g, 20 cm lang.

Levested

Utbredt i hele landet og ankommer Norge i mai. Hekker ofte nær vannkanten ved elver, dammer eller små bekker. Enkelte ganger nær saltvann. Nærer seg på bløtdyr og insekter. Foretrukket vegetasjon er variabel, fra tettere skog til åpent myrlandskap, så lenge det er vann tilstede. Overvintringsområdene i Afrika er også tilknyttet vann.

Forvekslingsarter

Skogsnipe (har helbrune vinger, ingen hvite bånd, dessuten små lysebrune prikker på oversiden).

Registrer art