Kjennetegn

En av våre største og mest fargerike markgresshopper. Kroppen varierer fra olivengrønn til gulgrønn, men kan også være sterk rødlig. Vingene er gråbrune med en bred gulhvit til gulgrønn stripe langs framkanten. Hannens vinger er lange, hunnens korte. Bakbeinets lår er røde på undersiden, kneet svart og bakleggen oftest gul med svarte torner. Nymfene er ofte veldig mørke, nesten svarte, noe som er karakteristisk for arten.

Størrelse

Kroppslengde hann 16–25 mm, hunn 22–39 mm.

Levested

Finnes i nærheten av våtmark, ofte i fuktige kantsoner. Langs bekker, elver og tjern, i myrer, sumper og havstrand og fuktige enger. Spiser planteføde, primært gress. Nymfene klekkes på våren. Voksne kan dukke opp i midten av juli. Utbredt på Østlandet og Sørlandet og er funnet nord til Nordland. Mangler store deler av Vestlandet.

Forvekslingsarter

Arten lar seg normalt lett skille fra de øvrige markgresshoppene på størrelsen og de kraftige fargetegningene, samt det typiske leveområdet.

Registrer art