Kjennetegn

Svabergsjøpiggsvin (kalles også rød kråkebolle) er den største kråkebollen i Norge. Kallenavnet kommer av den rosa/røde fargen på skallet. Skallet er kuleformet og full av pigger. Piggene er relativt korte, og alle er omtrent like lange. De korte piggene er røde med fiolett spiss og hvitt festepunkt.

Størrelse

Omtrent 10 cm i diameter, men kan bli minst 16 cm.

Levested

Lever langs hele norskekysten, på hardbunn i fjæra og ned til 40 m dyp. Det er funnet individer helt ned på 1200 meters dyp.

Registrer art