Kjennetegn

Hannen har skinnende svart overside og kritthvit underside, hvit flekk på vingen og liten hvit dobbeltflekk over nebbet. Hunnen er gråbrun med lys underside. Nebb er lite og svart. Bein svarte.

Størrelse

12-13 cm lang. Spurvestor.

Levested

Utbredt over hele landet. Hekker i hager, parker, åpen blandingsskog-løvskog. Hekkefugl (mai-august), som overvintrer i Vest-Afrika.

Forvekslingsarter

Ingen.

Registrer art