Kjennetegn

Hannens fjærdrakt er kullsvart med nebb helt gult og gul øyering. Hunnens er mørkebrun med bryst flekket og strupe lysere brunhvit, nebb mørkt. Ungfuglen ligner hunnen, men oversiden er mer lysflekket og mørkere nebb. Hoppende gange. Ikke flokkfugl.

Størrelse

24-29 cm lang. Trostestor.

Levested

Hekker i skogterreng, parker og hager. Spiser meitemark, insekter og bær. Vår mest velkjente sangfugler med en melodiøs, noe melankolsk sang. Trekker i september-november til Vest-Europa, returnerer i mars-april. Mange overvintrer hos oss. I Norge hekker svarttrosten over det meste av Sør-Norge bortsett i fra høyfjellstrakter. Forekommer mer sparsomt i de indre og høyereliggende strøk av Østlandet og Trøndelag. samt Nord-Norge. Sjelden i Nord-Troms og Finnmark.

Forvekslingsarter

Ringtrost (som også er helsvart eller brun, men har en halvmåneformet hvit flekk på brystet).

Registrer art