Kjennetegn

Tangkutling (Pomatoschistus flavescens) har en svart flekk med gult omriss på halerota. Kan også ha en svart flekk på siden under fremste halefinne som har syv finnestråler. De har et voldsomt underbitt og ser mer strømlinjeformet ut enn slektningene sine.

Størrelse

6 cm

Levested

Tangkutling lever fra svenskegrensa til Troms.

Slik lever den

Tangkutling spiser hoppekreps, larver eller større krepsdyr. Torsk, lyr og sei liker å jakte på og spise tangkutlingen. De gyter fra mai til august og hunnen legger enten eggene på bunnen eller fester dem til tare. Fiskene dør etter å ha gytet. Kutlingen bruker to år på å kjønnsmodnes.

Forvekslingsarter

Flere forvekslingsarter. Skilles ved at den har den runde, mørke flekken med et gult omriss ved roten av halefinnen.

Registrer art