Kjennetegn

En stor vadefugl. Fjærdrakten har en svart overside og hvit underside, markerte hvite bånd på vingen. Nebb er langt og rødt. Øyet er rødt. Bein rosa til røde.

Størrelse

40-45 cm lang. Kråkestor.

Levested

Hekker langs hele kysten, noen steder også ved ferskvann inne i landet. Søker føde på grunt vann, der den leter etter fjæremark, muslinger, krepsdyr i mudderet. Trekker til Sørvest-Europa om vinteren.

Forvekslingsarter

Ingen.

Registrer art