Kjennetegn

Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus) har skarpe pigger foran ryggfinnen. Liten sølvblank fisk med blåaktig rygg. Hannene får rød buk og blå øyne under gytetiden

Størrelse

20 cm

Levested

 Trepigget stingsild lever langs hele norskekysten

Slik lever den

Trepigget stingsild spiser fiskeegg, insektlarver, småkreps, leddormer og bløtdyr. Større fisker spiser stingsilden, men de har en måte å beskytte seg mot angrepet. Når en fisk angriper, hever de noen pigger på ryggen som gjør at fisken får vondt og forhåpentligvis spytter ut byttet. For å formere seg lager hannen et reir i en egen grop. Hannen vokter reiret og lokker hunnen inn i reiret. Hannen viser frem en rød buk som viser at den er forberedt på gyting. Hannen passer på eggene før og etter klekkingen. Eggene klekkes til larver som etter hvert lever pelagisk, det vil si at de flyter med vannmassene. Etter å ha nådde en viss størrelse svømmer de til fjæra eller til stranda. Mange dør etter at de har gytet og bare et fåtall blir eldre enn 3 år. 

Forvekslingsarter

Kan forveksles med nipigget stingsild (Pungitius pungitius) i ferskvann, skilles med de ni piggene foran ryggfinnen.

Registrer art