Kjennetegn

Vipa har en karakteristisk lang og elegant topp på hodet. Oversiden av fjærdrakten er mørk med en grønnaktig metallglans og undersiden er hvit. Vingene viser en hvit underside og en mørk overside. Halsen er svart med hvite kinn. Nebbet er kort og svart. Beina er rosa.

Størrelse

28-31 cm lang. Kråkestor.

Levested

Holder til i jordbrukslandskap, ofte på åkrer og beitemark, samt strandenger, myrer og heier i høyereliggende strøk. Hekker i det meste av landet, fra kyst til fjell. Spiser meitemark, insekter og bløtdyr. Trekker i juli-november til Vest- og Sørvest-Europa. Vender tilbake i februar-april.

Forvekslingsarter

Ingen.

Registrer art