Hvor artene finnes, er svært viktig informasjon. Du kan registrere dine funn slik at de dukker opp på kartet som brukes når noen bestemmer hvor det skal bygges eller ikke. For å bli en naturkartlegger, følger du disse tre stegene:

1. Ta bilde og merk av på kartet

Det er viktig å kunne dokumentere hva man har funnet og hvor man fant det.

Ta bilder av planten, soppen eller dyret du har funnet.

Noen fototips:
Sommerfugler: Ta bilder av begge vingesidene.
Insekter: Zoom inn. Noen insekter er umulige å artsbestemme nøyaktig uten mikroskop.
Planter: Ta bilder av både bladverk og blomst.

Merk deg på kartet eller ved bruk av andre hjelpemidler nøyaktig hvor du så arten.

2. Vær sikker på hva du har funnet

Det er svært viktig at du er helt sikker på hvilken art du har funnet, før du registrerer den i Artsobservasjoner.
Mange funn blir kvalitetssjekket etter at de er registrert, men det er ditt ansvar at både arten og funnsted stemmer.

Er du i tvil om hvilken art du har funnet?
Fortvil ikke, det finnes mye god og lett tilgjengelig hjelp å få:

Sjekk med Artsorakelet

Du kan også sjekke hvilken art du har funnet ved å laste opp bilder av arten hos Artsorakelet, på nettsiden eller i appen.
Artsorakelet kjenner ikke igjen folk og hageplanter, men bli stadig bedre til å kjenne igjen ville planter og dyr.

Digital soppkontroll

Er du en som jakter på sopp, anbefaler vi soppkontrollen til Norges Sopp- og nyttevekstforbund.

Spør en biolog!

I spørreforumet «Spør en biolog» fra Norsk Biologforening, kan du stille spørsmål om en art eller andre ting du lurer på om naturen.
Biologer og andre eksperter svarer på spørsmål. Forumet er en fantastisk ressurs for både skoleelever og mer erfarne artsjegere.

Spør i sosiale medier

Mange forskere og dyktige amatører kan treffes i grupper på Facebook.
Søk på relevante gruppenavn, som «Insekter», og du vil lære mye, få nye kontakter og god hjelp.

3. Lag deg en bruker på Artsobservasjoner

For å registrere dine funn i databasen, må du opprette en bruker.
Du må være minst 13 år, du trenger e-postadresse, og du må lage et passord.

Artsobservasjoner er en stor database med muligheter for å legge inn mye informasjon.
I begynnelsen holder det å lære seg å legge inn artsnavn, funnsted og bilder.

Artsobservasjoner eies og drives av Artsdatabanken.