Hvilken art vil du lære mer om?

 1. Almeblad og frø

  Alm

 2. Ballblom profil

  Ballblom

 3. Bergfrue

  Bergfrue

 4. Bitterbergknapp på avstand

  Bitterbergknapp

 5. Stammen på bjørk

  Bjørk

 6. Blåbærlyng med modne, blå bær

  Blåbær

 7. Blåklokke i blomst på nært hold

  Blåklokke

 8. Blåveis i blomst

  Blåveis

 9. Einebusk

  Einer

 10. Firblad, bladverk og blomst

  Firblad

 11. Flekkmarihand

  Flekkmarihand

 12. Geitrams

  Geitrams

 13. Sandlupin, forvekslingsart til hagelupin.

  Hagelupin

 14. Hundegras topp

  Hundegras

 15. Hvitveis i blomst

  Hvitveis

 16. Markjordbærblomst

  Markjordbær

 17. Moltebær

  Molte

 18. Utsprunget reinrose nær

  Reinrose

 19. Røsslyng

  Røsslyng

 20. Skogstorkenebb nærbilde av blomst

  Skogstorkenebb