Hvilken art vil du lære mer om?

 1. Furumatriske

  Furumatriske

 2. Granmatriske

 3. Flere gul trompetsopp i ulike vinkler

  Gul trompetsopp

 4. Hvit fluesopp fra ulike vinkler

  Hvit fluesopp

 5. Flere kantarell i ulike vinkler

  Kantarell

 6. Knivkjuker, større og mindre, på bjørkestamme.

  Knivkjuke

 7. Knuskkjuke

  Knuskkjuke

 8. Lerkesopp

  Lerkesopp

 9. Matblekksopp

  Matblekksopp

 10. Rabarbrasopp

  Rabarbrasopp

 11. Flere rimsopp fra ulike vinkler

  Rimsopp

 12. Bilde av flere rød fluesopp sett forfra

  Rød fluesopp

 13. Rødrandkjuke

  Rødrandkjuke

 14. Sandsopp

  Sandsopp

 15. Seig kusopp

  Seig kusopp

 16. Skorpelærsopp

  Skorpelærsopp

 17. Sleipsopp

  Sleipsopp

 18. Smørsopp

  Smørsopp

 19. Sotvokssopp

  Sotvokssopp

 20. Flere spiss giftslørsopp i ulike vinkler

  Spiss giftslørsopp

 21. Steinsopp

  Steinsopp

 22. Flere stor kragesopp liggende

  Stor kragesopp

 23. Flere traktkantarell i ulike vinkler

  Traktkantarell