Hvilken art vil du lære mer om?

 1. Admiral

 2. Ærfugl.

  Ærfugl

 3. Albuesnegl

 4. Bærtege

 5. Bartreløper

 6. Bernakeremittkreps

 7. Bever

 8. Bjellehydroide

 9. Blåskjell

 10. Bokfink

  Bokfink

 11. Liten buttsnutefrosk

  Buttsnutefrosk

 12. Dødningehånd

 13. Dompap

  Dompap

 14. Drøbakkråkebolle

 15. Ekorn

 16. Elg

 17. Fjæresjørose

 18. Også en hun av flaggspett

  Flaggspett

 19. Gammafly

 20. Glassmanet

 21. Grågås

  Grågås

 22. Gråhegre

  Gråhegre

 23. Gråmåke

 24. Gråspurv

  Gråspurv

 25. Gravand

  Gravand

 26. Grevling

 27. Grønnfink, hann.

  Grønnfink

 28. Grønnsekkdyr

 29. Harlekinmarihøne

 30. Havørn

  Havørn

 31. Hoggorm

 32. Hummer

 33. Hvitbåndet humleblomstflue

 34. Kanadagås

  Kanadagås

 35. Kjøttmeis

  Kjøttmeis

 36. Kongsnegl

 37. Kråke

  Kråke

 38. Langpiggsjøsvin

 39. Låvesvale forfra.

  Låvesvale

 40. Lemen

 41. Linderle

  Linerle

 42. Markhumle

 43. Nålefisker

 44. Neslesommerfugl

 45. Nordfirfisle

  Nordfirfisle

 46. Østers

 47. Piggkorstroll

 48. Piggsolstjerne

 49. Piggsvin

  Piggsvin

 50. Ringdue

  Ringdue

 51. Rød brennmanet

 52. Rødrev

 53. Rødstrupe

  Rødstrupe

 54. Sandreke

 55. Sangsvane, nærbilde nebb

  Sangsvane

 56. Sildemåke

  Sildemåke

 57. Skjærer

  Skjære

 58. Småsalamander

  Småsalamander

 59. Spøkelseskreps

 60. Stær

  Stær

 61. Stillehavsøsters

 62. Stokkand, en hann

  Stokkand

 63. Storskarv lufter vingene på karakteristisk vis

  Storskarv

 64. Storstrandsnegl

 65. Strandkrabbe

 66. Strandsnipe

 67. Sumpgresshoppe

 68. Svabergsjøpiggsvin

 69. Svarthvit fluesnapper

  Svarthvit fluesnapper

 70. Svarttrost

  Svarttrost

 71. Tangkutling

 72. Tangstikling

 73. Taskekrabbe

 74. Tjeld avbildet fra siden, der karaktertrekk fra beskrivelsen kommer godt frem.

  Tjeld

 75. Tøffelsnegl

 76. Trepigget stingsild

 77. Vanlig korstroll

 78. Vipe i profil på jorde

  Vipe